Garance nejlepší ceny ubytování v centru Prahy
Iron Gate Hotel & Suites Praha centrum

Budova hotelu je součástí pražské

Historie

Part of Bauer Hotel Group

"Dům U železných dveří" má bohatou historií, oplývá příběhy a je významnou součástí Pražské historie.

Jedná se o původně gotický stavební komplex přestavěný v šestnáctém století.. Později ještě prodělal barokní a klasicistní úpravy. Kolem roku 1720 byla k domu U Železných dveří přistavěna věž, která má dvě podlaží v úrovni třetího a čtvrtého patra.

Příběh odkud jej známe

V minulosti se dům nazýval U Dvou jelenů o jedné hlavě. Na počest tomuto názvu byla pojmenována Deer Restaurace v přízemí hotelu, která má dva jeleny o jedné hlavě v logu. 

Prvním majitelem byl v roce 1405 Jan Meisner. V jeho držení se vystřídala řada měšťanských i šlechtických majitelů. Roku 1519 jej koupil staroměstský měšťan a primas Jan Hlava z Liboslavě, známý obhájce městských práv a náboženských svobod. Další majitel, bohatý kupec Tomáš Habenstreit ze Streiffeldu, nechal dům v roce 1556 nákladně přestavět.

Počátkem sedmnáctého století tento patricijský dům vlastnil Jan Šťastný Goliáš. Po bitvě na Bílé hoře musel pro víru uprchnout ze země, neboť byl, k jeho štěstí již v nepřítomnosti, odsouzen ku ztrátě hrdla, cti a veškerého majetku. Na něho také pravděpodobně upomínal nad pozdně gotickým portálem domu do Michalské ulice umístěný obraz Goliáše vyvedený v bohatě zdobené kartuši. V další menší kartuši byl vyveden obraz Madony. Celek doplňoval ozdobným písmem provedený název domu, Železné dveře. Dnes už obrazy v kartuších nejsou, zbyla pouze prázdná místa, stejně tak chybí i nápis s názvem domu.

Obraz Goliáše, který nesl na svých zádech železná vrata, prý ale ve skutečnosti představoval biblický výjev ze života legendárního siláka Samsona, kterému, když se vracel od nevěstky v městě Gaza, přibouchli před nosem městskou bránu. Rozzuřený svalovec bránu vylomil a její veřeje odnesl na návrší tyčící se proti Hebrónu. Lidový, humorný výklad výjevu říká, že se jedná o pražského měšťana, kterému nezdárný syn přilepil vyhrávající los lotynky na dveře. Muž si proto sem do domu U Železných dveří musel přijít pro výhru tímto způsobem. 

Po dlouhý čas pak objekt zůstal v německých rukou. Počátkem devatenáctého století zde byla zásluhou milovníka hudby, skladatele a aktivního hudebníka hraběte Ludvíka Jana Hartiga (1736-1813) založena hudební společnost. Stalo se tak za spolupráce dalších stejně zaměřených pražských měšťanů. V sále domu U Železných dveří pořádali veřejné koncerty, na kterých účinkovali umělci jak pražští, tak hudebníci, kteří přes Prahu v dané chvíli cestovali. Osobnost hraběte Hartiga se stala předlohou pro jednu z postav Mörikovy novely Mozartova cesta do Prahy. (Místo, kde se sál nacházel, neznáme). 

Zdejší sál se pronajímal i pro produkce kočovných umělců, v tehdejší Praze oblíbenou zábavu širokých vrstev obyvatelstva. V roce 1775 zde vystupoval „balančním či ekvilibrista“ Hieronym Heiden z Chebu. „Strojkové divadlo s pohyblivými figurami“ v sále vystavoval malostranský občan Ludvík Koch, a to za lidové vstupné. Později se tu konaly také taneční zábavy a byla zde zřízena i herna. 

V tak rozlehlém domě, jehož zastavěná plocha činí 1151 m2 a dvůr dalších 202 m2, se odehrávalo široké spektrum řemeslnických a obchodních aktivit. Byli zde obuvníci, hokynář, hračkář, obchodník s obrazy a sklad nábytku. Na dvorku byla i restaurace s venkovním posezením, možno říci i zahradním. Iluzi zahrady zde tvořily dva oleandry ve velkých kořenáčích. 

Své řemeslo tu provozoval i mistr prýmkař a knoflíkář jménem Jan Rissbitter. Když 5. prosince 1811 zemřel, mistrova vdova Kateřina, rozená Měchurová, si vzala za muže jeho tovaryše, který byl o šest let mladší než ona. Ženich byl stár, či spíše mlád, 24 let. Tím ženichem nebyl nikdo jiný než později známý malíř August Bedřich Piepenhagen (1791 – 1868). Ač nemaje klasického malířského vzdělání, stal se velice vyhledávaným krajinářem a malířem miniatur. Prýmkařskou dílnu v domě U Železných dveří si však manželé podrželi, Pipenhagen to kdysi odůvodnil slovy: „Umění jde za chlebem, avšak nalézá jej v řemeslu“. 

V tomto staroměstském domě se manželům Piepenhagenovým v letech 1816 – 1825 narodily tři dcery, Anna, Karolina a Louisa. August Bedřich Piepenhagen zemřel 27. září 1868 na svém letním sídle, bývalé usedlosti Jenerálka, dnes v obvodu městské části Praha 6. Pochován byl na karlínském evangelickém hřbitově, po jehož zrušení byly jeho tělesné ostatky převezeny na VII. Olšanský hřbitov. 

Samostatnou kapitolou historie domu U Železných dveří byla existence Fuchsovy tiskárny a redakcí několika českých novin, mimo jiné Hlasu, kde působil v letech 1862 – 1865 také Jan Neruda, barákovy Svobody, a také zde byla první administrace a expedice Dělnických listů, prvního dělnického časopisu u nás. Jeho redaktorem byl zprvu Josef Barák a později Josef Boleslav Pecka Strahovský. 

Jan Neruda publikoval v Hlasu dne 18. ledna 1862 fejeton, ve kterém se vyznává ze svého problému, který mu vznikl během úředních hodin v redakci. Tím problémem byl starý flašinetář stále kolem dokola omílající jedny a ty samé tehdejší šlágry přímo na dvorku domu. V duchu ho proklínal, ale také mu přál co nejčastější almužnu, neboť stařík, uschovávaje drobný peníz, alespoň na chvíli přerušil svoji v ten den již po sté reprízovanou produkci. 

V knize svých staropražských vzpomínek, Praha před padesáti lety, píše o dvorku domu U Železných vrat i další literát, a sice Ignát Hermann. Uvádí, že zde byla trafika a za oknem vystavené noviny, které si sem jako mladý nemajetný chlapec chodil číst. Vzpomíná, jak by při tom limitován vůlí trafikanta, kterou stránkou je vystaví směrem k výloze. 

ve stejné

budově

Iron Gate Hotel & Suites

rezervovat pokoj

Luxusní boutique hotel v samotném srdci Prahy se 48 pokoji, apartmá a jedním apartmánem, který je umístěn v blízkosti hotelu. Každý pokoj je naprosto jedinečný a zcela výjimečný. Většina pokojů je zdobena originálními freskami ze 14. století nebo malovanými dřevěnými stropy.

irongatehotel.com

Deer Restaurant

rezervovat stůl

Restaurace Deer je vyhledávána pro způsob úpravy zvěřiny, přípravu jídel a atraktivní servírování pod vedením šéfkuchaře Jiřího Eberla. Většinu surovin si vyrábí sama a má vlastní pekařskou i cukrářskou výrobnu. To vše ve velmi příjemném prostředí.

deerprague.com

Parkování

Soukromé parkování je možné v blízkosti hotelu. Cena je 500 Kč/24 hod. při rezervaci přes hotelový web. Jinak 660 Kč/24 hod. Odvoz vozidla: poplatek 50 Kč.

Pěší zóna

Hotel se nachází v pěší zóně. Prosím kontaktujte hotelovou recepci pro odvoz Vašeho vozu.

MHD

Stanice metra Můstek linky A je 4 minuty chůze. Nejbližší tramvajový spoj linky 6, 9, 18 a 22 je 7 minut chůze na stanici Národní třída.

dbsghdfgf

Jak zajištujeme čistotu v našich hotelech:

  • Každý hotel v hotelové skupině Bauer Hotel Group proškolil všechny členy front office a back office o nových hygienických vylepšeních.
  • Management se vzdělává v oblasti hygieny a poté implementuje nové doporučené postupy do provozu a chodu hotelů.
  • Po každé odjezdu na hotelu používáme profesionální certifikovaný ozonovač OC 1500 Natural Cleaner.
  • Veřejné prostory uklízíme a čistíme průběžně každou hodinu se zvláštním důrazem na frekventované oblasti, včetně recepčních pultů a veřejných toalet na které používáme dezinfekční přípravek Anti – COVID vyroben dle doporučené receptury WHO a profesionální produkty firmy ECOLAB.
  • Na recepci, veřejných prostorách, zázemí a pracovištích jsou k dispozici alkoholické spreje a gely od firem Hygiene Vision Europe Ltd. a dezinfekční přípravek Anti – COVID dle WHO.
  • Bezpečí hostů a zaměstnanců je v BHG prioritou číslo jedna, a proto neustále hledáme možnosti, jak využít nejnovějších nástrojů a technologií abychom zajistili všem bezpečné klientské a pracovní prostředí.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.

Ok